Voor werkgevers

Wat is reïntegratie 1e spoor en hoe kunnen wij u daarbij helpen?

Reïntegratie 1e spoor, ook wel het 1e spoortraject genoemd, is een traject waarbij wordt onderzocht op welke manier een (langdurig) arbeidsongeschikte werknemer kan terugkeren op de werkvloer.

U bent als werkgever wettelijk verplicht om werknemers te helpen met het terugkeren naar werk. Tijdens het 1e spoortraject bekijken onze reïntegratiespecialisten samen met u wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Allereerst onderzoeken we of een terugkeer naar de oude functie mogelijk is. Als dat niet kan onderzoeken wij of terugkeer naar een andere of aangepaste functie mogelijk is.  

U en uw werknemer zijn wettelijk verplicht om actief op zoek te gaan naar manieren waarop de werknemer weer kan reïntegreren. Het 1e spoortraject start daarom direct op de eerste dag van ziekmelding. Dit is vastgelegd in de Wet Poortwachter. Wanneer het 1e spoortraject niet het gewenste resultaat oplevert, wordt het 2e spoortraject opgestart. Er wordt dan een passende baan gezocht bij een andere werkgever. Hier leest u meer over het 2e spoortraject. 

Hoe Talenta uw werknemer helpt

Kennismaking
 • De reïntegratiespecialist maakt kennis met u en uw werknemer.
 • Daarna wordt de werksituatie in kaart gebracht en worden begeleidingsdoelen vastgesteld.
Coaching

Afhankelijk van de opgestelde begeleidingsdoelen zal de reïntegratiespecialist tijdens het traject:

 • Begeleidingsgesprekken voeren op de werkvloer met de werknemer;
 • Begeleidingsgesprekken voeren op de werkvloer met de werknemer en de werkgever;
 • De benodigde (werk)handelingen aanleren aan de werknemer;
 • De werknemer observeren tijdens het werk en een nagesprek voeren;
 • De zelfredzaamheid van de werknemer optimaliseren;
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden;
 • De afstemming zoeken met het ondersteunende sociale netwerk van de werknemer.
Nazorg
 • De reïntegratiespecialist voert een evaluatiegesprek met de werknemer.
 • Het gehele traject wordt samengevat in een heldere eindrapportage met advies voor het vervolg.

Waarom Talenta?

Christelijk
Hoog plaatsingspercentage
Gecertificeerd
Deskundig
Wilt u een 1e spoortraject opstarten?

Wij helpen u graag

Onze mensen

Betrokken coaches en ervaren adviseurs

Henriëtte van den Brink
2e spoor specialist / gecertificeerd jobcoachGelderland / Overijssel
Jacob Herrewijnen
2e spoor specialist / jobcoachZuid-Holland

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wilt u meer weten over het 1e spoortraject?

Stuur ons een bericht