Referentie

‘Naast de technische ondersteuning op het gebied van solliciteren, heeft Talenta mij vooral geholpen door mij goed te coachen.’

Werk vinden was voor Daan geen probleem. Dankzij zijn goede kwalificaties was hij als applicatiebeheerder zeer welkom bij de ICT-bedrijven die staan te springen om goed personeel. Maar elke keer liep Daan na een week tegen de grenzen aan van zijn gezondheid en moest hij noodgedwongen weer stoppen.

Een vervelende situatie, want Daan wil graag werken. Dat zag het UWV ook en daarom boden ze Daan een reïntegratietraject aan vertelt hij. ‘Nadat ik zo’n 3 keer achterelkaar moest stoppen met werken vond het UWV het genoeg. Ze erkenden mijn kwaliteiten, maar ik ging te snel en wilde te veel. Ik moest eerst meer zicht op mijzelf krijgen en daarover eerlijk zijn naar de werkgever en naar mijzelf.’

Om daarbij te helpen schakelde Daan Talenta in. Hij kende ze al van naam, het profiel op de website sprak hem aan en na de eerste kennismaking met reïntegratiecoach Christiene wist Daan dat het goed zat. ‘Christiene heeft mij eerst geholpen om te achterhalen waar precies mijn interesses liggen. Het was al een aantal keer niet goed gegaan in de ICT-sector, dus we hebben ook gekeken of dat wel goed bij mij paste. Uiteindelijk bleek dat wel zo te zijn. We hebben daarna vooral gekeken wie ik ben als persoon en aan welke randvoorwaarden een werkplek bij mij moet voldoen. Pas dan zou ik mijn talenten goed kunnen inzetten en kan de werkplek duurzaam zijn.’

Het doel was in eerste instantie niet een vaste baan, maar een werkervaringsplek waar Daan na een lange tijd van niet-werken weer in een ritme zou kunnen komen. Hij moest leren om transparant te zijn over datgene wat werken voor hem tot een succes maakt. Die openheid zorgde ervoor dat veel werkgevers aanvankelijk de boot afhielden.  Hierdoor vroeg Daan zich af of hij echt wel open moest zijn over hoe hij in elkaar stak. Christiene overtuigde hem gelukkig dat eerlijkheid het langst duurt en zijn geduld werd beloond. ‘We vonden een werkervaringsplaats voor 3 maanden. Daarin kon ik wennen en laten zien wat ik kan zonder de druk van een vast dienstverband en de verwachtingen die daarbij komen kijken.'

De werkervaringsplek verliep zo positief dat er per oktober 2019 een arbeidscontract volgde voor 7 maanden, gevolgd door een verlenging van een halfjaar en recentelijk is zijn contract nogmaals verlengd voor een jaar. Dat het zo goed gaat is niet vanzelfsprekend. Daan kampt met een psychische aandoening die hij dankzij medicatie goed onder controle weet te houden. Desondanks blijft hij gevoelig voor stress, perfectionisme en onduidelijkheid wat goed functioneren in de weg kan staan.

Om te leren hier mee om te gaan heeft Daan nog regelmatig contact met Christiene. 'De echte meerwaarde van Christiene zit niet zozeer in de technische ondersteuning, zoals het helpen met het schrijven van een sollicitatiebrief, maar vooral in haar coachingswerk. Als jobcoach helpt ze mij nu door met mij te praten. Dan bespreken we samen waar ik tegenaan loop, wat ik lastig vind en wat mij triggert.  En dat gaat nu heel goed, dus daar ben ik erg blij mee.'

Daan is niet de echte naam van de geïnterviewde. We hebben uit privacyoverwegingen een andere naam gebruikt. Zijn echte naam is bekend bij Talenta.

Wilt u ook gebruikmaken van onze diensten?

Stuur ons een bericht

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.